Lost Ark: Mount Zagoras Mokoko Seed Locations

Lost Ark: Mount Zagoras Mokoko Seed Locations; Tento příspěvek pomůže hráčům Lost Ark získat všechna jejich semena Mokoko z hory Zagoras, včetně tří, která jsou uvězněna za bariérou.

Hráči Ztracená archa'Jak postupují pátráním po hlavním příběhu, nakonec se ocitnou na hoře Zagoras. Tato oblast je domovem několika zajímavých míst a fanoušci při jejich prozkoumávání téměř jistě narazí na výběr semen Mokoko. ze ztracené archy hora Zagoras Ne všechny lokace Mokoko Seeds jsou okamžitě zřejmé a tento příspěvek pomůže hráčům najít Semena, která by mohla postrádat.

Než popíšu všechna tato místa Mokoko Seeds, zde jsou tři z nich. Zagoras Stojí za zmínku, že jihovýchodní část hory okamžitě prošla bariérou. Hráči sami se standardními útoky Zagoras I když může prolomit bariéru upevnění, může to trvat 30 minut nebo déle. Proto se fanouškům doporučuje požádat o pomoc další postavy Lost Ark, protože dodatečné poškození způsobí, že se bariéra rozbije mnohem rychleji.

Lost Ark: Mount Zagoras Mokoko Seed Locations

  • 1: Poblíž malého keře na zemi.
  • 2: Cestou skrz zeď u Cvičiště.
  • 3,4,5: Překonejte překážku, abyste dosáhli těchto tří semen Mokoko.
  • 6: Vojáci kašlali vedle velkých borovic na východní straně oblasti.
  • 7: Jen severně od strážní věže.
  • 8: Zastrčený mezi vysokými borovicemi.
  • 9: Proti rozbité zdi na cestě k východním ruinám.
  • 10, 11, 12: ztracené archy hráčů , musí jít dolů po zdi, abyste se dostali do oblasti se třemi semeny Mokoko.

Tyto detaily MMORPG všichni vaši fanoušci Semena Zagoras MokokoNěkterá semena může být docela obtížné vidět, i když jim to umožňuje sbírat jejich . Naštěstí se u postavy hráče objeví ikona ukazující ruku, když jsou dostatečně blízko k interakci se semenem Mokoko. Tato ikona může být velmi užitečná při hledání velmi dobře skrytých semen a fanoušků, Zagoras Musí to použít k resetování některých tvrdších semen Mokoko na své Hoře.

Ztráta hráčů Toto je archa se semenem Mokoko Pokud jde o to, co by měli dělat poté, co budou shromážděni, Totoma ve vesnici Mokoko je rád přijme výměnou za odměny. Tyto odměny sahají od lektvarů po kosmetiku a další a některé z nabídek, které Totoma nabízí, budou bezpochyby velmi zajímat některé hráče. Tyto nabídky nejsou levné, některé stojí přes 1.000 XNUMX semen Mokoko.

Napsat odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole * označeno symbolem