soukromí

Jako mobileius.com si velmi vážíme a chráníme vaše osobní údaje, které nám poskytujete. Vaše soukromé údaje, které jsou vyžadovány při registraci na stránky a které můžete změnit v sekci profilu, jsou důvěrné a nejsou žádným způsobem poskytovány třetím stranám, ať už individuálně, ani institucionálním způsobem.

Autorská práva k článkům, obrázkům a obsahu publikovanému na mobileius.com patří mobileius.com. Je zakázáno sdílet obsah mobileius.com v různých médiích bez jakéhokoli povolení. Tento obsah nelze kopírovat, publikovat nebo tisknout bez povolení mobileius.com. Bez povolení nelze kopírovat.

Za obsah publikovaný na mobileius.com zodpovídá tým webu, zejména autor. mobileius.com může změnit, diverzifikovat nebo omezit nastavení ochrany osobních údajů bez jakéhokoli vysvětlení.

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejňují postupy ochrany osobních údajů pro web mobileius.com. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na informace shromážděné tímto webem. Jsme výhradními vlastníky informací shromážděných na tomto webu.

Budeme používat vaše údaje reagovat na vás, pokud jde o důvod nás kontaktovat. Vaše osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou vně naší organizace, jiné, než je nezbytné pro splnění vašeho požadavku, např. na loď objednávky.

Bereme opatření na ochranu informací. Když zadáte citlivé informace přes webové stránky, vaše informace jsou chráněny jak online, tak offline.